Sunday, 12 January 2014

1 from 2

half and half, is what they are of me
both younger than me, but one conceived the other by me
there's one with my eyes and lips, but the other has my heart and me
two in number they are
two, know who they are?

under the same roof we stay
sleep in different rooms, but one slumbers in mine,come what may
for one i foot the bills, but the other helps me pay
two in number they are
two, know who they are?

in the same generation i am with one
from my grandpa's generation, the other is in the forth one
the older one fought for me, in the end she won
two in number they are
two, know who they are?

to conclude i must say, one is a miss
and include the title 'mrs' for she whose lips i kiss
in my heart they reside, no wonder am ever full of peace
two in number they are
two, know who they are?
©  2013

ukorofi

eti ni haki upatapo utakacho
hata cha mwenzio hujui kufumbia macho
rafiki ndiye adui, yaani yeye ndiye kikulacho

watabasamu tuwapo pamoja sana
ila niondokapo unanisema sema
laiti ungejua nilivyokufariji wangu msena
mdomo ungeufunga usije kuniongea tena

kwa hakika mimi pia nina yangu makosa
la kwanza kwenye orodha, dadako kumposa
hiyo ndoa yaonekana taabani kanitosa
kwani tokea hapo, uliniona adui asilimia tisa tisa

ni nadra kumpata mwendani akufaaye kwa ndani
lakini mimi, kabla ya lawama, jua dadako namdhamini
hukutaka tuwe pamoja, lakini mapenzi ni kipofu, wewe kaniambia hivyo mimi

wewe pia una ndoa yako ulipo
basi iwache yangu istadi, usiivamie kipopo
kwangu napenda, tatizo likiibuka, nagonga ndipo!
ili upate kujua, wakati gani unikerapo !
popo wewe!
©  2013


Highlights

When you smile,  I pray that it's because of me When you cry,  I pray that only I can wipe the tears away When you are happy I pray th...